ประกวดปลากัด

การประกวดสัตว์น้ำสวยงามไทย จังหวัดมหาสารคราม CLUSTER PLAKAD COMPETITION 2021

ประกวดปลากัด

ประเภทการ ประกวดปลากัด Competition Class

ประเภทการ ประกวดปลากัด ครีบสั้น

ประเภทการ ประกวดปลากัด

A1 :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางพัด และ หางใบโพธิ์ :: สีเดี่ยว
Traditional plakad (PK) Solid Color

A2 :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางพัด และ หางใบโพธิ์ :: สีอื่นๆ
Traditional plakad (PK) Non-Solid Color

B :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางมงกุฎ :: ทุกประเภทสี
Crowntail Plakad (CTPK) Open ( Solid color / Retro Solid color / Non Solid color )

C1 :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางพระจันทร์ครึ่งดวง :: สีเดี่ยว-ขาว/แดง/ส้ม/เหลือง/ทอง
Halfmoon plakad (HMPK) Soild Color White / Red / Orange / Yellow / Gold

C2 :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางพระจันทร์ครึ่งดวง :: สีเดี่ยว-ดำ/เทา/นาก/น้ำเงิน/เขียว
Halfmoon plakad (HMPK) Soild Color Black / Gray / Copper / Blue / Green

C3 :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางพระจันทร์ครึ่งดวง :: สองสีตัดกัน (ลำตัวสีหนึ่งและครีบเป็นอีกสีหนึ่ง)
Halfmoon plakad (HMPK) Bicolor

C4 :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางพระจันทร์ครึ่งดวง :: ขอบสี (ครีบโดยรอบมีสีตัดกัน 1 ชั้น/2 ชั้นขึ้นไป)
Halfmoon plakad (HMPK) Banding Pattern

C5 :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางพระจันทร์ครึ่งดวง :: หลากสี – ลายกล้วยไม้/ลายจุด
Halfmoon plakad (HMPK) Multicolor – Orchid Pattern (Vanda) / Dot Pattern

C6 :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางพระจันทร์ครึ่งดวง :: หลากสี – ลายดวงดาว
Halfmoon plakad (HMPK) Multicolor – Star Pattern (Galaxy)

C7 :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางพระจันทร์ครึ่งดวง :: หลากสี – ลายคาดหัว/คาดตัว/คาดหาง
Halfmoon plakad (HMPK) Multicolor – Head Marking Pattern/ Crossbody Pattern/ Fin Marking Pattern

C8 :: ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว – หางพระจันทร์ครึ่งดวง :: หลากสี – ลายแต้มสีทั่วตัว
Halfmoon plakad (HMPK) Multicolor – Marble

D :: ปลากัดครีบสั้น หางคู่ :: ทุกประเภทสี
Doubletail Plakad (DTPK) – All Fin & Color

ประเภทการ ประกวดปลากัด ครีบยาว (Long Fin Plakad)

ประเภทการ ประกวดปลากัด

E :: ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว – หางพู่กัน :: ทุกประเภทสี
Veiltail (VT) – Open ( Solid color / Retro Solid color / Non Solid color )

F :: ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว – หางมงกุฎ :: ทุกประเภทสี
Crowntail (CT) – Open ( Solid color / Retro Solid color / Non Solid color )

G1 :: ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว – หางพระจันทร์ครึ่งดวง :: สีเดี่ยว
Halfmoon (HM) Solid Color

G2 :: ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว – หางพระจันทร์ครึ่งดวง :: สีอื่นๆ
Halfmoon (HM) Non-Solid Color

H :: ปลากัดครีบยาว หางคู่ :: ทุกประเภทสี
Doubletail (DT) – All Fin & Color

ประเภทการประกวดปลากัด เสริมพิเศษ (Optional Class & VIP Class)

ประเภทการ ประกวดปลากัด

I :: ปลากัดยักษ์ – ครีบสั้น/ครีบยาว ทุกประเภทหาง :: ทุกประเภทสี
Giant Plakad – All Fin & Color

J :: ปลากัดหูช้าง – ครีบสั้น/ครีบยาว ทุกประเภทหาง :: ทุกประเภทสี
Dumbo – All Fin & Color

K1 :: ปลากัดเพศเมีย – ครีบสั้น ทุกประเภทหาง :: ทุกประเภทสี
Female Short Fin & Color

K2 :: ปลากัดเพศเมีย – ครีบยาว ทุกประเภทหาง :: ทุกประเภทสี
Female Long Fin & Color

L1 :: ปลากัดจูเนียร์ – ครีบสั้น ทุกประเภทหาง :: ทุกประเภทสี
Jounior Short Fin & Color

L2 :: ปลากัดจูเนียร์ – ครีบยาว ทุกประเภทหาง :: ทุกประเภทสี
Jounior Long Fin & Color

VIP :: ปลากัดสีธงชาติไทย – ครีบสั้น/ครีบยาว ทุกประเภทหาง :: สีธงชาติไทย
VIP Thai Flag color – All Fin

ประเภทการประกวดปลากัด ป่า (Wild Class)

ประเภทการ ประกวดปลากัด

SP :: ปลากัดป่าภาคกลางและเหนือ
Betta splendens

SM :: ปลากัดป่าภาคอีสาน
Betta smaragdina

IM :: ปลากัดป่าภาคใต้Betta imbellis

MH :: ปลากัดป่ามหาชัย
Betta mahachaiensis

SO :: ปลากัดป่าภาคตะวันออก
Betta siamorientalis

GT :: ปลากัดป่าภาคอีสานหางลาย
Betta smaragdina sp. Guitar

HC :: ปลากัดป่าพัฒนาสีสัน
Color Modified Wild Plakad

HL :: ปลากัดป่าพัฒนาลายไทย
Hybrid Lai Thai Wild Plakad

HF :: ปลากัดป่าแฟนตาซี
Hybrid Fantacy Wild Plakad

HS :: ปลากัดป่าพัฒนารูปทรง
Hybrid Shape Wild Plakad

QU :: ปลากัดป่าราชินี
Queen of Wild Plakad

สนใจการ ประกวดปลากัด และ รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่วยแชร์ด้วยน่ะครับ
Shopping Cart